Kontoplan
  • Min kontoplan viser ikke alle saldi rigtigt, når jeg udskriver aktiver og passiver. Selv om jeg ved årets start (01.01.2013) indtastede egenkapital under Indstillinger> Regnskabsår>8100, er det ikke med 31.12.2013. Beløbet falder ud i marts (UDEN at der er konteret på kontoen). Det samme sker på en anden konto, som jeg kalder 8130 Overskydende Skat. Begge konti har rigtige saldi i Rapporter>Hovedbog>8100 eller 8130.
    Er der evt. nogle konti i kontoplanen, som fungerer udelukkende som overskiftskonti og derfor ikke kan konteres på? Når jeg udskriver min kontoplan (Indstillinger>Konti) ser alle konti ud til at være aktive, men når jeg printer Rapporter> enten Balance eller Driftsregnskab er nogle konti ikke rykket ind på printet mens andre er - i varierende forskydning.
  • Alla konton måste ha samma typ (Tillgång, Skuld, Intäkt, Kostnad) som sitt "överkonto". Kan du kontrollera att 8100 och 8130 har samma kontotyp?

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!